Ivo a Iva Myslivcovi, Čelákovice

S panem Petrem Schönem jsme v nedávné době podnikli celkem 3 akce:

 

 • Rekonstrukce plotu
  Novostavba plotu z tvarovek BEST o třech polích po 2,6 m (s podezdívkou), s brankou 1,10 m a s jedním polem 3,50 m (bez podezdívky), celková délka 14,8 m. Plotová pole z jeklů nesoucích plaňky z recyklovaného plastu.

 

 • Výměna čerpadla ve studně
  Výměna původního čerpadla Nautila za automatickou vodárnu (studna je hluboká přes 10 m, což ostatní uchazeče, které jsme za předchozích 2,5 roku oslovili, poněkud demotivovalo…).
  Automatická vodárna umožnila výměnu větrníku za menší, přitom byl i nově proveden páteřní rozvod ve sklepě v plastu.

 

 • Rekonstrukce stěn a podhledů v půdní místnosti
  Obložení stropu a šikmé podstřešní stěny palubkami, obložení podélných stěn sádrokartonem, vyrovnání omítky štítové stěny.

 

Veškeré práce byly prováděny v domluvených termínech i kvalitě. Jednotlivé akce byly zhotovitelem předem důkladně konzultovány a často jím byly navrhovány materiály nebo i celé řešení vhodnější než původně požadované (u jiných uchazečů to zdaleka tak obvyklé nebylo). Pokud některé činnosti zhotovitel sám neprovádí, nečiní mu problém doporučit jiného.

 

A jedna velmi důležitá „maličkost“ na konec: po odvedené práci bylo pokaždé vzorně uklizeno (manželka nemusela brát ani hadr – a to je u ní co říci ☺).


Celkem 0 komentářů Komentovat

Rudolf Čechura, Všechlapy

Pan Schön pro mne dělal částečnou rekonstrukci rodinného domu ve Všechlapech. Práce byly rychlé, dobře odvedené a za rozumnou cenu. Jeho služby mohu doporučit.


Celkem 0 komentářů Komentovat

Hugo Švec, Přepychy 64, Opočno

 

V panu Schönovi jsem našel výborného řemeslníka, odpovědného plánovače a výjimečného dříče. Zaujala mne už domluva, kdy pan Schön považoval sjednaný termín za naprostou prioritu i za cenu velkého osobního nepohodlí. Ochotně a vstřícně mi jako amatérovi a chalupáři popsal, jak budou práce probíhat, co je potřeba zajistit a případně jak to zajistit. Za celou dobu realizace jsem neslyšel jedinou stížnost, nebo kritiku. Vzniklé situace bral jak přicházely a řešil je brilantně za chodu.

Dílo pana Schöna je odvedeno více než na výbornou, v rychlosti, o které si mohou nechat zdát i v kosmických programech a za cenu velmi příznivou. Jako řemeslník a údržbář, ale i rádce a průvodce stavbou je pan Schön nenahraditelný.

tak tedy ještě jednou ... děkuji pane Schöne

 

hugo švec, přepychy u opočna 64, zájemcům dílo rád předvedu ...

 

 


Celkem 0 komentářů Komentovat